W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

Obelisk Wincentego Witosa w Gródku skradziony!

23 marca 2012 roku media czeskie podały informację o kradzieży tablicy Wincentego Witosa w Gródku na terenie czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Tablica została prawdopodobnie skradziona w połowie marca, lecz oficjalnie komunikat o jej zniknięciu przekazano dopiero teraz.

Obelisk wykonany z brązu w pracowni Wiesława Bielaka w Krakowie, został odsłonięty w Gródku (Czechy) z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach i Polskiego Stronnictwa Ludowego. We wrześniu 2003 roku przypadała bowiem 70. rocznica emigracji Wincentego Witosa do Czechosłowacji.

Uroczystego odsłonięcia dokonał wtedy ówczesny prezes PSL Jarosław Kalinowski w otoczeniu parlamentarzystów, rodziny Wincentego Witosa, i sympatyków ludowych z terenu Śląska Cieszyńskiego.

Obelisk przed kradzieżą
Stan po kradzieży