W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

Wydanie Komiksu "Premier Rządu 1920" · 30.03.2021

owarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, chcąc uczcić kolejną rocznicę bitwy warszawskiej 1920 r. pragnie wydać w sierpniu 2021 r. komiks historyczny poświęcony osobie i zasługom Wincentego Witosa w obronie Ojczyzny przed bolszewicką nawałą 1920 r.

Obecnie bardzo niewiele mówi się ,że wielka próba 1920 r. wykazała wielki patriotyzm, obywatelską postawę i bohaterstwo przede wszystkim polskich chłopów. Miarą tego bohaterstwa były tysięczne rzesze poległych ,zaś symbolem patriotyzm i myślenie w kategoriach wzięcia odpowiedzialności za los państwa. Bez wątpienia to właśnie Wincenty Witos był wtedy czynnikiem spajającym naród , wszystkie jego klasy i warstwy. Ideą tego wydawnictwa ,które w warstwie plastycznej możliwie wiernie odtworzy stronę wizualną epoki, będzie jego fabuła ,opierająca się w całości na faktach autentycznych, mających potwierdzenie w źródłach historycznych.
Komiks historyczny pod tytułem „Wincenty Witos. Premier Rządu 1920” będzie nie tylko nowatorskim przedsięwzięciem o charakterze historycznym, lecz i narzędziem w procesie edukacji dla młodego czytelnika. Przedsięwzięcie to nie będzie jednak możliwe bez zaangażowania w nie wielu stron. Dlatego chcieliśmy zaznaczyć, że skład i druk komiksu o nakładzie ok. 5 tys. egzemplarzy w zupełności pokryje podmiot zewnętrzny, zapewni on również pomoc merytoryczną przy opracowaniu scenariusza, co niewątpliwie nada profesjonalizm wydawnictwu.

Jedyną pozycją , którą generuje koszty po stronie naszego stowarzyszenia jest opłata za napisanie scenariusza, który wyniesie 5 tys. zł

Tą drogą chcieliśmy prosić o możliwość wsparcia finansowego tego przedsięwzięcia.

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/ujvtnc