W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

Odszedł Franciszek Kieć - ludowiec, patriota, polityk, prezes honorowy Towarzystwa

Franciszek Kieć

Urodzony 3 marca 1926 roku w Wielkiej Wsi koło Wojnicza w rodzinie chłopskiej. Od młodzieńczych lat związany z organizacjami ludowymi w tym ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej "Wici" w którym pełnił funkcje prezesa koła oraz wiceprezesa Zarządu Gminnego ZMW "Wici". Podczas okupacji, od 1942 roku członek Batalionów Chłopskich na gminę Wojnicz ps. "Oracz". Po wojnie brał czynny udział w życiu społecznym swojej wsi min. był inicjatorem i organizatorem budowy szkoły średniej w Wielkiej Wsi która została oddana do użytku w 1961 roku. W latach 70 pełnił funkcję radnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie i Tarnowie. Aktywnie pracował w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. Ukończył Studium Nauczycielskie o specjalności pedagogika opiekuńcza. Jako nauczyciel doskonale współpracował z młodzieżą szkolną Przez wiele lat pełnił też funkcję dyrektora Państwowego Zakładu Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze. W 1989 roku uzyskał mandat posła na sejm kontraktowy. W późniejszym czasie wszedł w struktury "wilanowskiego" Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa.

Wraz ze Stanisławem Mierzwą zainicjował powstanie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, w którym pełnił od 1973 roku funkcję prezesa, a następnie prezesa honorowego. Wniósł szczególne zasługi w kultywowanie pamięci o Wincentym Witosie i ruchu ludowym w całej Polsce, był głównym inicjatorem budowy pomnika Wincentego Witosa w Warszawie i w Tarnowie oraz wieloletnim gospodarzem Wierzchosławickich Zaduszek Witosowych. Przez wiele lat ściśle współpracował z gminą i samorządem Wierzchosławic. Dzięki niemu wiele szkół w całej Polsce zdecydowało się obrać właśnie Witosa za swojego patrona. W 1998 roku za swoje wybitne zasługi dla kultywowania idei ruchu ludowego odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Mimo upływu lat do końca interesował się sprawami Towarzystwa oraz Muzeum Wincentego Witosa, któremu poświęcił całe swoje życie. O takich ludziach zwykło się mówić człowiek - instytucja, nie sposób bowiem przecenić jego zasług dla kultywowania pamięci o Wincentym Witosie i ruchu ludowym, nie tylko w gminie Wierzchosławice ale i w całej Polsce.