W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki · 11.11.2014

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej prowadzonej od 10 listopada 2013 roku do dnia 9 listopada 2014 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach zgodnie z decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 397/2013 z dnia 17 października 2013 r. z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu i rekonstrukcję drewnianego płotu wokół starego, drewnianego krytego strzechą domu rodzinnego Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Podczas przeprowadzonej zbiórki udało się zebrać kwotę 19528,00 zł

  • Kwotę 3900 zł zebrano do puszek kwestarskich w trakcie trwania uroczystości Zaduszek Witosowych 2014 w dniu 26 października 2014 roku w Wierzchosławicach.
  • Kwotę 5100 zł zebrano do puszek kwestarskich podczas organizowanych w dniu 15 sierpnia 2014 roku Obchodów 94 rocznicy Cudu nad Wisłą w Wierzchosławicach
  • Kwotę 7000 zł zebrano do puszek kwestarskich w trakcie trwania uroczystości Zaduszek Witosowych 2013 w dniu 10 listopada 2013 roku w Wierzchosławicach.
  • Kwotę 3528 zł pozyskano od dobrowolnych wpłat na konto bankowe.

Dzięki pozyskanej kwocie Stowarzyszenie zakupiło:

  • Tarcicę na ogrodzenie starego domu w kwocie 3136,50 zł
  • Oleje i farby do konserwacji płotu wyniosły 241,50 zł
  • Opłaty i prowizje bankowe wyniosły 150 zł
  • Pokrycie dachu strzechą wyniosło 16000 zł

Dzięki zorganizowanej zbiórce udało wykonać się zakładane cele. Udało zebrać się wystarczającą kwotę na wymianę strzechy. Udało się zrekonstruować drewniane ogrodzenie wokół domu rodzinnego W. Witosa.