W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

Z Witosem na Zaolziu - 14.09.2013

Wincenty Witos, trzykrotny premier rządu Polski, lider ruchu ludowego, ma swój obelisk z mosiężnymi tablicami w Czechach. Obelisk upamiętnia pobyt Witosa na przymusowej emigracji politycznej w międzywojennej Czechosłowacji, gdyż dokładnie w tym roku przypada 80. rocznica uchodźctwa politycznego tego nieprzeciętnego polityka.

Dnia 14 września 2013 r. w miejscowości Gródek (Hradek) w Czechach nastąpiło uroczyste odsłonięcie wapiennego odsłonięcie obelisku wraz z tablicami.

Uroczystość odsłonięcia tablic rozpoczęła się o godz.10:00 odebraniem hymnów obu Państw, przez orkiestrę protestanckiego Zboru Braterskiego w Gródku, na którego terenie znajduje się ów obelisk.

Wśród licznie zaproszony goście nie zabrakło wicepremiera rządu RP, prezesa PSL Janusza Piechocińskiego, a uroczystość swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele placówek dyplomatycznych obu krajów: Ambasador RC w Warszawie Jego Ekscelencja Jan Sechter, J.E Ambasador RP w Pradze Grażyna Bernatowicz, Konsul Generalna RP w Ostrawie Anna Olszewska.

Do Gródka, aby oddać hołd W. Witosowi przybyli również przedstawiciel Rządu RP m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marciniak i Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, władze samorządowe z terenu Śląska; starosta powiatu Cieszyn Jerzy Nogowczyk, burmistrz miasta Skoczów Janina Żagań, burmistrz miasta Wisła Jan Poloczek Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicjus. Władze Polskiego Stronnictwa Ludowego reprezentowali; Prezes ZW PSL w Krakowie dr Andrzej Kosiniak - Kamysz, Dyrektor Biura ZW PSL w Katowicach Bronisław Karasek, Prezes ZP PSL w Katowicach Leszek Boniewski oraz licznie zgromadzone poczty sztandarowe.

Nie zabrakło również przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, który reprezentował Dyrektora Biura Edukacji Publicznej dr Andrzej Zawistowski oraz pracownicy oddziału IPN z Rzeszowa dr Marcin Bukała i Tomasz Bereza.

Media Polskie reprezentowali Dyrektor TVP Katowice Jerzy Nachel oraz wiceprezes Polskiego Radia S.A. Henryk Cichecki.

Także przedstawiciele zaolziańskich organizacji; Prezes Zarządu Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego (PZKO) w Republice Czeskiej Jan Ryłko, przewodniczący Kongresu Polaków w RC dr Józef Szymeczek oraz współorganizator instalacji pomnika dr Stanisław Gawlik, przewodniczący Sekcji Historii Regionu przy ZG PZKO w Czechach oraz rodziny ludowe, Marka Steindla - prawnuka Wincentego Witosa, Pawła Niemca i Heleny Molak, łączników W. Witosa z krajem w osobach dr Haliny Olczak - Molak oraz dr. Andrzeja Molaka

Uroczystość odsłonięcia, witając przybyłych gości zagaili - gospodarz gminy Gródek w Czechach, wójt Robert Borski oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach Ryszard Ochwat.

Wicepremier rządu RP Janusz Piechociński w swoim wystąpieniu przypominał jak wielką wartością jest sięganie do korzeni, zaznaczając: Przyszliśmy tutaj po to bo pamięć, tożsamość i dziedzictwo zobowiązuje... Tamta rzeczypospolita nie wynagrodziła swojego trzykrotnego premiera rządu parlamentarnej demokracji [...] Tu, na tej ziemi Witos dobrze życzył Polsce i tutaj znalazł swoje miejsce, w czasie kiedy w Polsce tego miejsca zabrakło...

Wicepremier zaznaczył również o wielkiej potrzebie solidarności Czech i Polski na arenie międzynarodowej, przypominając zebranym, że niebawem obchodzić będziemy 15 lecie wspólnej obecności w NATO oraz 10 lecie obecności w Unii Europejskiej. Chciałbym do przyjaciół Czechów powiedzieć przesłanie: Polacy i Czesi nie zmarnowali tego czasu, to naprawdę jest lepsza Europa, lepsze Czechy i lepsza Polska - zaznaczył wicepremier. J. Piechociński w swoim przemówieniu apelował też: aby nigdy więcej Polak przeciwko Czechowi w żadnym wymiarze, nie tylko politycznym nie wstąpił...

Powszechną sympatię wśród uczestników wzbudził występ artystyczny młodzieży z Polskiej Szkoły Językowej w Gródku, pod opieką Dyrektora szkoła Kazimierza Cieślara.

Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się do sali konferencyjnej Zboru Braterskiego w Gródku, gdzie rozpoczęła się konferencja naukowa, poświęcona osobie W. Witosa i szeroko pojętym dziejom ruchu ludowego. Swój udział w referatach zaznaczyło wybitne grono naukowe Polskich i Czeski uczelni; prof. dr hab Romuald Turkowski, dr Janusz Gmitruk, dr Arkadiusz Indraszczyk oraz dr Józef Szymeczek.

Konferencji przewodniczył mgr Andrzej Szpunar - Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, współorganizator uroczystości. Partnerem Przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.