W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

Zaduszki Witosowe 2012 - 4.11.2012

Pełne zaproszenie i program spotkania dostępne są po kliknięciu na obraz lub do ściągnięcia w formie graficznej.

Coroczne "Zaduszki Witosowe" organizowane w Wierzchosławicach od ponad pół wieku, stały się tradycyjną formą spotkania działaczy ludowych i sympatyków z całego kraju przy grobie Wincentego Witosa. Kolejne rocznice jego śmierci, gromadzą z roku na rok coraz większą liczbę uczestników. "Zaduszki Witosowe" to uroczystość o wyjątkowej historii i ogromnym znaczeniu w najnowszej historii dziejów ruchu ludowego.

Zanim zrodziła się tradycja cyklicznych spotkań ludowców na cmentarzu w Wierzchosławicach, zwana Zaduszkami Witosowymi, przy kaplicy Wincentego Witosa spotykała się rodzina tego wielkiego rodaka. Z czasem - grupy pojedynczych działaczy, młodzież wiciowa. Przez wiele tamtych lat wierzchosławicki cmentarz i kaplica Wincentego Witosa to było najważniejsze miejsce dla niewielkiego grona odważnych ludzi... Bo od początku władza pomijała milczeniem imię Wincentego Witosa, niechętnie patrzyła na te inicjatywy, a większe zgromadzenia były w ogóle niemożliwe. Więc przybywali do Wierzchosławic nieliczni, narażając się na represje i szykany. Ale spotkania w Wierzchosławicach odbywały się.

W tym roku po raz 67. zbierzemy się na wierzchosławickim cmentarzu by oddać hołd człowiekowi, który nie zboczył nigdy ze swej drogi, nigdy się nie załamał, dał nam w ten sposób najpiękniejszy wzór polskiego obywatela.

PROGRAM:

9:30 - Msza św. w Kościele Parafialnym w Wierzchosławicach w intencji św. Wincentego Witosa, Stanisława Mierzwy i zmarłych ludowców

11:00 Złożenie kwiatów na Grobie Wincentego Witosa w asyście pocztów sztandarowych i Kompanii Reprezentacyjnej 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

12:30 Uroczystości w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
Spotkanie z Waldemarem Pawlakiem- wicepremierem Rządu RP

Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie