W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

DROGĄ WITOSA. Jubileusz 40. lecia działalności Muzeum i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

Pełne zaproszenie i program spotkania dostępne są po kliknięciu na obraz lub do ściągnięcia w formie graficznej. Partnerem uroczystości jest Województwo Małopolskie.

17 czerwca 2012 r. Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach i stowarzyszenie pn. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum W. Witosa obchodzić będą okrągły jubileusz 40. lecia swojej działalności.

Z tej okazji serdecznie zapraszamy do Wierzchosławic. W programie m.in. otwarcie wystawy fotograficznej, referat okolicznościowy prof. dr. hab. Franciszka Ziejki, wybitnego polskiego uczonego, historyka literatury polskiej oraz koncert krakowskiego zespołu instrumentalno-wokalnego "Sublima Trio".

Rozpoczęcie uroczystości o godz. 14:00 w Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Idea zorganizowania Muzeum pamiątek po wielkim przywódcy ruchu ludowego w Polsce i trzykrotnym premierze II RP Wincentym Witosie powstała znacznie wcześniej niż formalna uchwała powołująca Muzeum. Już bowiem w latach 60-tych ubiegłego wieku spotykający się u Grobu W. Witosa działacze ludowi, wywodzący się głównie z witosowego i mikołajczykowskiego nurtu ruchu ludowego, czynili starania o objęcie opieką muzealną - materialną i duchową spuściznę po Wincentym Witosie. Ci sami ludowcy w okresie wydarzeń "polskiego grudnia" w 1970 r. oraz "odwilży", jaka wówczas w Polsce nastała przyspieszyli powołanie Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Rok po formalnym powstaniu Muzeum (listopad 1971) inicjatorzy jego utworzenia na czele z mecenasem Stanisławem Mierzwą doprowadzili w 1972 roku do powołania Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, organizacji działającej na prawach stowarzyszenia, ale faktycznie będącej częścią niezależnego ruchu ludowego, którego oni sami byli niegdyś aktywnymi działaczami, spod znaku przedwojennego Stronnictwa Ludowego i powojennego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Powołanie Muzeum było sukcesem grupy działaczy ludowych, na czele których stał właśnie Stanisław Mierzwa, bliski współpracownik Witosa i kontynuator jego idei.

W ciągu 40-letniej działalności Muzeum wraz z Towarzystwem stało się znaczącą placówką kulturalno - naukową na ziemi tarnowskiej, której głównym zadaniem jest pogłębianie tradycji ruchu ludowego

Działalność Muzeum i Towarzystwa była i jest bardzo różnorodna. Od inicjowania spotkań, odczytów, organizowania rocznic upamiętniających ważne wydarzenia z życia W. Witosa, czy szeroko pojętego ruchu ludowego. Celem tej działalności bowiem było i jest ożywianie pamięci o W. Witosie i znalezienie dla tej wielkiej postaci godnego miejsce w historii Polski. W 1976 roku Muzeum Wincentego Witosa stało się oddziałem Muzeum Okręgowego w Tarnowie, co doprowadziło do znacznego rozwoju placówki i pozwoliło objąć fachową opieką wiele cennych eksponatów.

Z ważnych rocznic organizowanych przez Muzeum i Towarzystwo należy wspomnieć o uroczystościach dożynkowych celem przypomnienia "Dożynek Reymontowskich" z 1925 r. Towarzystwo do chwili obecnej czterokrotni organizowało takie uroczystości.

Najbardziej jednak w pamięci wielu mieszkańcowi Polski utrwaliła się tradycja "Zaduszek Witosowych" organizowanych właśnie przez Muzeum i Towarzystwo, kiedy to do Wierzchosławic, w pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych każdego roku, od z górą trzydziestu lat zdążają ci, którzy pragną pokłonić się W. Witosowi, oddać szacunek dla jego programu i roli, jaką w historii Polski odegrał.