W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

Promocja książki "Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy" - Kraków, 27 marca 2012 r.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na promocję książki "Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy" pod red. Mateusza Szpytmy oraz na rozmowę "Stanisław Mierzwa - Ludowiec Niezłomny" prowadzoną przez dra Marka Lasotę z udziałem: prof. Andrzeja Banacha, prof. Aliny Fitowej, dra Janusza Gmitruka, Jacka Mierzwy, Elżbiety Pietrzyk i Mateusza Szpytmy. Spotkanie odbędzie się w przeddzień 67. rocznicy porwania przez NKWD Szesnastu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, w dniu 27 marca 2012 r. o godz. 17.00 w Auli ks. J. Tischnera przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie.

Stanisław Mierzwa był przedwojennym działaczem ruchu młodowiejskiego i ludowego, w czasie okupacji stał się postacią krajowego formatu w konspiracyjnym ruchu ludowym. W marcu 1945 r. wraz z piętnastoma innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego został podstępnie aresztowany, a następnie sądzony w Moskwie. Po powrocie do kraju był jednym z czołowych polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Aresztowany przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego, został skazany na 10 lat więzienia, które opuścił dopiero w 1953 r.

W PRL był Mierzwa ojcem duchowym najliczniejszego w ruchu ludowym środowiska opozycyjnego, kultywującego tradycje Wincentego Witosa, gromadzącego do końca niezależnych byłych współpracowników Stanisława Mikołajczyka.

W 25. rocznicę jego śmierci krakowski oddział IPN wspólnie z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach zorganizował konferencję naukową, mającą nie tylko przypomnieć losy tej postaci, ale też przedstawić nowe ustalenia badawcze z nią związane. Pokłosiem tej konferencji jest tom Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy, zredagowany przez Mateusza Szpytmę. Oprócz instytucji organizujących konferencję, w jego wydanie włączyło się także Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Zamieszczono w nim zarówno referaty naukowe, jak i wygłoszone na konferencji wspomnienia czy relacje. Całości dopełnia bogaty materiał ilustracyjny dokumentujący biografię bohatera książki.

"Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy", red. Mateusz Szpytma, IPN Oddział w Krakowie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wydział Historyczny UJ, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Warszawa-Kraków 2011, 347 s.

SPIS TREŚCI
Przedmowa
Wstęp - Mateusz Szpytma
Alina Fitowa
Stanisław Mierzwa. Od Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej do władz naczelnych Stronnictwa Ludowego
Janusz Gmitruk
Działalność podczas II wojny światowej
Antoni Kura
Represje komunistów (1945-1954)
Elżbieta Pietrzyk
Inwigilacja (1953-1985)
Mateusz Szpytma
Stanisław Mierzwa i ZSL. Wzajemne relacje w okresie tzw. przełomu październikowego (1956-1957)
Franciszek Dąbrowski
Stanisław Mierzwa a Stanisław Mikołajczyk w dokumentach sprawy operacyjnej kryptonim "Wirus" (1958-1961)
Tadeusz P. Rutkowski
Wobec opozycji i NSZZ "Solidarność" (1976-1985)
Janusz Skicki
Wkład Stanisława Mierzwy w powołanie i działalność Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach oraz Towarzystwa Przyjaciół tegoż Muzeum
Jan Gwizdała
Jakim go znałem (1981-1985)
Jan Hebda
Ostatnie pożegnanie Stanisława Mierzwy
Jacek Mierzwa
Wspomnienie o dobrych ludziach w złych czasach